CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Fulltext
Středa 29.11.2023
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 
Království perníku

Chráněná krajinná oblast Český ráj [ Chráněná krajinná oblast ]

Českým rájem byla v druhé polovině devatenáctého století nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami.

Člověk zdejší kraj přetváří již mnoho tisíc let, jeho působení je však v relativní rovnováze s přírodou.

Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena jako první CHKO v naší republice v roce 1955 v okresech Semily, Mladá Boleslav a Jičín.
Jejím posláním je ochrana geomorfologických hodnot, zachování typického vzhledu krajiny a udržení celkové biologické rozmanitosti.

Oblast je tvořena především kvádrovými pískovci, které zde byly uloženy v druhohorách na okrajích tehdejšího moře.
Současná podoba skalních útvarů je výsledkem dlouhotrvajícího působení sil z nitra Země a trvalé erozní činnosti. Skalní města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečnosti území.

K zajímavým prvkům skalních měst patří jeskyně, pseudozávrty, skalní brány a okna. Symbolem kraje jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu.

Rostlinná a živočišná říše je zastoupena převážně druhy skalních měst a mokřadů a to i přes velkou rozmanitost přírodních stanovišť. Druhovou pestrost organismů obohacují horské i teplomilné druhy.

K Vaší návštěvě doporučujeme Trosky s překrásným výhledem nejen na krajinu Českého ráje, dále Hruboskalské skalní město, Příhrazské skály, okolí hradu Kosti nebo Podtrosecká údolí.

Nejzajímavější místa oblasti jsou vybavena informačními panely.

Základní údaje

Numerický kód oblasti: 63
Rozloha: 92 km2
Geografická orientace: 50° 29´- 50° 35´ N, 15° 02´ - 15° 15´E
Nadmořská výška: 238 (Žabakor)- 488 m (Trosky)
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 70 261/1954
Zvláštní ochrana: 12 maloplošných zvláště chráněných území
Rozloha MCHU: 1101 ha

Další informace

Sezónně funguje informační středisko na terénní stanici Bukovina v Arboretu u Hrubé Skály.
Pro návštěvníky je od roku 1998 zaveden naučně informační systém, sestávající z:
- Velkoplošných panelů s mapou, vícejazyčným informačním textem a pokyny pro návštěvníky umisťovaných u nástupních míst do oblasti
- Maloplošných informačních textů u význačných a zajímavých bodů oblasti (zakresleny na mapách velkoplošných tabulí) - nahrazuje naučné stezky (dosud ponechána naučná stezka údolí Plakánek) Informačních textů u maloplošných chráněných území
- Pokynů pro horolezce u nástupů k atraktivním věžím
Výstražné tabulky, upozorňující na omezení vstupu především kvůli erozi strmých písčitých svahů, a upozorňujících cykloturisty na cestách, které jsou buď nevhodné nebo je na nich cyklistika v rozporu se zákony.

Pro cyklisty je v oblasti vyznačena síť cykloturistických tras vedle již tradičních cest pro pěší. Tyto trasy jsou vedeny po lesních a polních cestách a po v oblasti převládajících silnicích 3 třídy, se slabým provozem. Pásové značky pro cykloturistiku o rozměrech 14 x 14 cm mají žluté rámování, pro pěší o rozměrech 10 x 10 cm bílé. Pěší trasy nejsou obecně vhodné pro cykloturistiku. provozování cykloturistiky na nevhodných cestách je vedle celkově vysoké návštěvnosti jedním z faktorů poškozujících cesty a půdní pokryv.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Správa CHKO Český ráj
Dvořákova 294
511 01 Turnov
Česko (CZ)
tel: (+420) 481 322 292
(+420) 481 321 900
fax: (+420) 481 321 578

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cesraj.chkocr.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 06.08.2004 v 17:38 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY